Regles de cerca

Només s'accepten paraules amb 2 o més caràcters. Màxim 200 caràcters.

L'espai es fa servir per separar paraules, per cercar una frase sencera podem utilitzar " " (però no s'utilitzarà cerca indexada). AND (I), OR (O) i NOT (NO) es fan servir abans de cada paraula i subtitueixen l'operador per defecte. Els signes +/|/- equivalen als operadors AND / OR / NOT. Totes les paraules de cerca son convertides a minúscules.

Canal Youtube Fundació Ciutat de Viladecans RSS Portal de Viladecans al Facebook Contactar

Fundació Ciutat de Viladecans. Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya núm. 1096 NIF G-61395547
Carrer Antiga Riera, 8 Viladecans BARCELONA (España) -- Telf. +34 93 647 00 55 Fax.+34 93 647 00 60 -- E-mail: fundvilal@fundacionviladecans.org